Parabol-tv aftalevilkår

Aftaler og vilkår i forbindelse med Viasat parabol-tv

Almindelige betingelser ved køb fra den 27. august 2013

Viasat betingelser

Almindelige betingelser ved køb i perioden 22.04.13 - 26.08.13

Viasat betingelser

Almindelige betingelser ved køb i perioden 21.04.2013 - 01.01.2012

Viasat betingelser

Almindelige betingelser ved køb før 01.01.2012

Viasat betingelser

Særlige Betingelser for Viasat Ticket

Viasat Ticket betingelser

Betingelser for brug af MTG tjenesten Viaplay

Viaplay almindelige betingelser

Fortrydelse

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået varen eller den første levering i hænde. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen. Hvis du fx modtager det købte mandag d. 1 og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag d. 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsnet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.  

Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dog sælgeren.

Sælgerens navn og adresse, hvortil varen skal tilbagesendes:

Viasat A/S
c/o InfoCare Service A/S
Tempovej 27-29, port 2
2750 Ballerup

Husk at skrive afsender, kundenummer og fakturanr. (se fakturaen) på pakken.

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Betingelser for at fortryde aftalen
Det er som hovedregel en betingelse, at du kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog varen.

Forbehold for fortrydelsesretten:
Fortrydelsesretten gælder IKKE, hvis du har taget udstyret i brug og brugen har medført en formindskelse af varens salgsværdi. Se installationsbilag for afmelding af installation i forbindelse med fortrydelse.

Opsigelse og ændring af abonnement

Ønsker du at ændre aftalen til en kanalpakke med færre Tv-kanaler, sidestilles dette med en opsigelse af Abonnementsaftalen. Er du i tvivl om, hvordan du opsiger dit abonnement eller ændrer det til at indeholde færre Tv-kanaler, så ring til os på:

Tlf. 7740 1633

Opsigelse/ændring af dit abonnement skal ske iht. de gældende regler jf. de Almindelige Betingelser.

Abonnementsaftalen løber fra den dag, brevet med Tv-kortet er dateret. Har du indgået en Abonnementsaftale på anden måde end ved underskrift af Abonnementsaftalen, løber din aftale med Viasat fra den dag, ordrebekræftelsen er dateret.

Tv-boksen er din ejendom, og Viasat skal derfor ikke have den igen ved dit abonnements ophør. Gamle bokse skal afleveres på din lokale genbrugsstation.