Parabol-tv aftalevilkår


Aftaler og vilkår i forbindelse med Viasat parabol-tv.

Klagemuligheder


Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Hvis du ikke er enig i Viasats afgørelse i din sag, kan du sende din klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online via Klageportalen for Nævnenes Hus.