Parabol-tv aftalevilkår


Aftaler og vilkår i forbindelse med Viasat parabol-tv.

Klagemuligheder


Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Hvis du ikke er enig i Viasats afgørelse i din sag, kan du sende din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via www.minsag.forbrug.dk