Logout

Parabol-tv aftalevilkår

Aftaler og vilkår i forbindelse med Viasat parabol-tv

Varslede aftalevilkår fra den 30. november 2019

Aftalevilkår ved køb fra den 1. oktober 2018

Aftalevilkår ved køb fra den 23. september 2019

Særlige Betingelser for Viasat Ticket

Aftalevilkår for brug af Viaplay

AFTALEVILKÅR FOR VIASAT VIA WAOO

Klagemuligheder

Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Hvis du ikke er enig i Viasats afgørelse i din sag, kan du sende din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via www.minsag.forbrug.dk