Logout

Priser og betingelser for offentlig visning

Find alle relevante informationer i forbindelse med Viasat Offentlig Visning

Prisliste (pr. 26. juli 2018)

Offentligvisning - Prisliste juni 18

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser

Specielle betingelser

Afståelsesaftale

Afståelsesaftale

Sportsrettigheder

Offentligvisning med Viasat

Stort udvalg af sports-events
Her finder du en liste over de sportsrettigheder Viasat udbyder på de repektive kanaler og har gjort tilgængelige i forbindelse med offentligvisning.

Download pdf-dokument med de vigtigste sportsrettigheder her: