Logout

Hvordan ændrer jeg min pinkode?

For at vide præcist hvordan du ændrer din pinkode, skal du bruge manualen for din tv-bosk. Her står der desuden hvordan din digitale tv-boks og dit tv-kort er forhåndsindstillet.