Logout

Hvordan virker HD tv?

Du har i dag et tv, der bruger 576 synlige linjer til at skabe dit tv-billede. HD tv bruger derimod enten 720 eller 1080 synlige linjer. Det betyder mere end en 4-dobling af billedpunkter, hvilket giver et super detaljeret tv-billede.