Logout

Manglende signalstyrke?

Hvis du mangler eller har dårlig signalstyrke er det mest sandsynlige at kablet mellem boxen og hovedet på skålen enten er defekt eller har en løs forbindelse. Det kan anbefales at tage strømmen fra tv-boksen og derefter skrue LNB kablet ud både bag på boxen og ved LNB hovedet hvis muligt. Gennemgå derefter kablet for synlige defekter, skru kablet på igen og tilslut strøm. Hvis der stadig er problem med signalet anbefaler vi at du prøver at nulstille tv-boksen. Hjælper intet af ovenstående kontakt da en lokal antennemontør for yderligere hjælp.