Logout

Oplever du meldingen ”Denne kanal er ikke en del af dit abonnement” på skærmen

Dette kan skyldes enten: 1. At du står på en kanal der ikke er en del af din kanalpakke. 2. At du ikke kan se dine kanaler grundet en ubetalt regning. 3. Hvis du er Fritidsabonnement, kan det betyde, at der ikke er åbnet for en periode endnu.