Logout

Oplever du meldingen "Du abonnerer ikke på denne kanal" på skærmen

Du abonnerer ikke på denne kanal: 1. kontroller at du står på en kanal som er tilgængelig i den programpakke du abonnerer på - klik her! 2. Kontroller at du ikke har en ubetalt Viasat faktura 3. Ring til Vores automatiske IVR på 45 100 104 og send et signal til dit TV-kort, vær opmærksom på at du skal have Kort og kundenummer og tv-boks id parat Dit parabolkort er enten ikke den rigtige type eller forkert sat ind