Logout

Parabol-tv aftalevilkår

Aftaler og vilkår i forbindelse med Viasat parabol-tv

Aftalevilkår ved køb fra den 13. december 2016

Særlige Betingelser for Viasat Ticket

Viasat Ticket betingelser

Aftalevilkår for brug af Viaplay

Viaplay almindelige betingelser

Klagemuligheder

Viasat er underlagt Forbrugerklagenævnets kompetence. Hvis du ikke er enig i Viasats afgørelse i din sag, kan du sende din klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via www.minsag.forbrug.dk

Abonnementsvilkår før 6. december 2016

Aftalevilkår ved køb fra den 6. september 2016

Aftalevilkår ved køb fra den 1. juli 2016

Aftalevilkår ved køb fra den 20. maj 2015

Aftalevilkår ved køb fra den 12.03.15 - 19.05.15

Aftalevilkår ved køb fra den 12.08.14 - 11.03.15

Aftalevilkår ved køb fra den 11.06.14 - 11.08.14

Alm. betingelser ved køb i perioden 27.08.13 - 10.06.14

Viasat betingelser

Alm. betingelser ved køb i perioden 22.04.13 - 26.08.13

Viasat betingelser

Alm. betingelser ved køb i perioden 21.04.13 - 01.01.12

Viasat betingelser

Alm. betingelser ved køb før 01.01.12

Viasat betingelser